NYHETER | KLUBBINFORMATION | VÄGBESKRIVNING | TRÄNINGSTIDER| GÄSTBOK


 

Vrigstad MK

Box 32

576 97 Vrigstad

Tele Hagabanan 0382-30565

 

mailadress: 

info@vrigstadmk.se

 

 

 

Ordförande

Mats Cedmalm

0708 56 48 76

Vice Ordförande

Alf Wihrén

0708 76 11 47

Sekreterare

Adam Runsten

0706 44 19 43

Kassör

Nils-Göran Hellkert

0708 43 43 68

Ledamot

Mats Karlsson

0382 30902, 0708 45 51 60

Ledamot

Anton Carlsson

0768 99 19 83

Ledamot

Torbjörn Bardh

0739 78 64 61

 

 

 

Suppleant

Victor Bardh

0723 28 11 01

Suppleant

Krister Andersson

0705 75 14 54

Suppleant

Dan Andersson

0739 87 86 32

Suppleant

Björn Wielander

0738 15 13 13

Knattetränare

Roger Ljung                                                                      

0763 22 20 03

 

 

 


Styrelse möte; fösta måndagen i varje månad kl. 19.00 Hagabanan

 


Dags att betala medlemsavgifter för 2019

 

Familj (Obs! Inkludera barn t.o.m 17 år)                                500.-

Aktiv medlem över 16 år                                                      500.- OBS! Nytt pris 2018

Ej aktiv medlem eller under 16 år *                                       200.-

Träningskort för medlem, Stora MX-banan enduro banan         500.-     

Träningskort lilla MX-banan                                                   200.-

Träning/tillfälle (Utan träningskort) MX och Enduro                  150.-

Träning/tillfälle (Utan träningskort) Lilla MX banan                     50.-

*OBS! Medlem under 16 år som deltar i träningsverksamhet eller med U-licens måste även ha en målsman som medlem.

Medlemsavgiften sätts in på postgiro konto 438 01 21-6. 

Träningskort endast giltigt ihop med medlemskort.

Träningskort för icke medlem                                            1 200.-

Härmed ansöker jag om medlemskap i Vrigstad MK och förbinder att följa de stadgar och förordningar som finns i klubben. Jag samtycker även att klubben får använda mitt hela personnummer. ååmmdd-xxxx

OBS! Ungdomar t.o.m. 16 år måste även vårdnadshavare vara medlem.

Blankett för ansökan:  http://www.mx-results.com/Resources/Files/005d44a3eaee4d2cac0c259311072533.pdf

Lämnas i klubbstugan eller skickas in till: Vrigstad MK Box 32 576 97 Vrigstad  

 

 

 

 

 

Powered by: DH Web Design